فروشگاه آلینکو

مقالات تخصصی عسل,مقاله علمی پژوهشی عسل,مقاله دانشگاه زنبور عسل,مقالات زنبورعسل,مقالات زنبور عسل,فصلنامه تخصصی عسل,دانلود مقالات تخصصی زنبور عسل,مقاله عسل,مقاله زنبورعسل,مقاله زنبور عسل

دانلود مقالات تخصصی عسل | فصلنامه علمی پژوهشی زنبور عسل

مقالات تخصصی عسل

خاصيت آنتي اکسيداني و ضد ميکروبي دو نوع عسل در جيره غذايي زنبور

خاصيت آنتي اکسيداني و ضد ميکروبي دو نوع عسل؛ تغذيه زنبورها با گياهان داراي مواد موثره باعث ايجاد تحول در بخش توليد عسل دارويي و مي گردد. شناسه مقاله: ALINCO-IR-01

۲۳:۳۵
۲۲ / ۱۰ / ۱۳۹۹