وضعیت زنبورداری و تولید عسل در کشور

وضعیت زنبورداری و تولید عسل در کشور بر اساس آخرین آمار وزارت جهاد کشاورزی

وضعیت زنبورداری و تولید عسل در کشور بر اساس آخرین آمار وزارت جهاد کشاورزی

مرکز فروش عسل
فروشگاه عسل صاف شده آلینکو
مرکز فروش عسل
فروش خرده و عمده عسل
عسل آلینکو
فروش خرده و عمده عسل
سایت فروشگاهی آلینکو  ALINCO.IR
سایت فروشگاهی آلینکو ALINCO.IR
سایت فروشگاهی آلینکو ALINCO.IR

وضعیت زنبورداری و تولید عسل در کشور

سه‌شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰  ۰ نظر    بازدید

وضعیت زنبورداری و تولید عسل در کشوروضعیت زنبورداری و تولید عسل در کشور بر اساس آخرین آمار وزارت جهاد کشاورزی

بر اساس نتایج سرشماری در سال ۱۳۹۷، تعداد ۸۵۳۳۶ زنبورستان در کشور وجود دارد که جمعاً دارای ۸۴۳۴۸۰۸ کندوی زنبور عسل بوده و بالغ بر ۹۰۴۹۵ تن عسل تولید نموده‌اند. همچنین در مجموع حدود ۱۶۵۵ تن سایر محصولات جانبی شامل ژل رویال، گرده گل، موم و بره موم تولید شده است.

بر اساس نتایج سرشماری در سال ۱۳۹۷، تعداد ۸۵۳۳۶ زنبورستان در کشور وجود دارد که جمعاً دارای ۸۴۳۴۸۰۸ کندوی زنبور عسل بوده و بالغ بر ۹۰۴۹۵ تن عسل تولید نموده‌اند. همچنین در مجموع حدود ۱۶۵۵ تن سایر محصولات جانبی شامل ژل رویال، گرده گل، موم و بره موم تولید شده است.

نتایج مؤید آن است که تعداد شاغلین این زیربخش (به غیر از خود بهره بردار)، ۵۰۷۴۳ نفر می باشد. همچنین تعداد ۳۶۴۴۴ نفر از بهره برداران خود را تحت پوشش بیمه قرار داده اند. از بین بهره برداران سرشماری شده ۱۸.۳ درصد از آنان دارای تحصیلات دانشگاهی، ۷۳.۲ درصد از آنان دارای تحصیلات غیر دانشگاهی و ۸.۵ درصد از آنان فاقد هرگونه تحصیلات بوده اند.

جدول ۱. وضعیت زنبورستان‌های کل کشور در سال ۱۳۹۷

زنبورستان‌های کل کشور در سال ۱۳۹۷
شرح واحد مقدار
تعداد زنبورستان تعداد 85336
کندو بومی کلنی 321680
مدرن کلنی 8113128
جمع کلنی 8484808
تولید عسل بومی تن 1406
مدرن تن 89089
جمع تن 90495
سایر تولیدات جانبی تن 1655
زنبورداران تحت پوشش بیمه نفر 36444
تعداد شاغلین (به غیر از بهره بردار) نفر 50743

تعداد زنبورستان‌ها

بر اساس نتایج حاصل از جمع بندی داده‌های ثبت شده در سامانه جامع مدیریت داده‌های کشاورزی سال ۱۳۹۷، تعداد ۸۵۳۳۶ زنبورستان در کشور وجود داشته است. در این سال استان آذربایجان شرقی با ۱۵.۸۵ درصد رتبه نخست زنبورستان‌های کشور را به خود اختصاص داده است و استان‌های کردستان با ۸.۱۸، مازندران با ۷.۱۱، فارس با ۶.۸۲ و آذربایجان غربی با ۶.۵ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. کمترین تعداد زنبورستان متعلق به استان‌های سیستان و بلوچستان با ۲۴,۰ و هرمزگان با ۱۴,۰ درصد میباشد.

نتایج نشان می دهد از تعداد ۸۵۳۳۶ زنبورستان در کشور تعداد ۶۳۲۲ زنبورستان دارای بیمه و بقیه فاقد بیمه می باشند.

همچنین تعداد افراد شاغل (به غیر از بهره بردار) در این بخش ۵۰۷۴۳ نفر و تعداد زنبورداران تحت پوشش بیمه ۳۶۴۴۴ نفر می‌باشند.

نمودار شماره ۱- توزیع نسبی زنبورستان‌های کشور به تفکیک پنج استان برتر در سال ۱۳۹۷

توزیع نسبی زنبورستان‌های کشور به تفکیک پنج استان برتر در سال ۱۳۹۷

تعداد کندوها

اطلاعات استخراجی بیانگر آن است که در سال ۱۳۹۷، تعداد ۸۴۳۴۸۰۸ کندو در کشور وجود داشته است که از این تعداد ۹۶.۲ درصد کندوی مدرن و ۳.۸ درصد کندوی بومی بوده است.

در این سال استان آذربایجان شرقی با ۱۴.۳درصد رتبه نخست کندو کشور را به خود اختصاص داده است و استان‌های آذربایجان‌ غربی با ۱۳.۳، فارس با ۹.۶، اصفهان با ۸.۹ و مازندران با ۶.۲درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. کمترین تعداد کندو متعلق به استان‌های هرمزگان با ۰.۲۳ و سیستان و بلوچستان با ۰.۰۷ درصد می‌باشد.

جدول ۲. تعداد کندو و میزان تولید و متوسط عملکرد عسل کل کشور به تفکیک نوع کندو در سال ۱۳۹۷

عملکرد عسل کل کشور به تفکیک نوع کندو در سال ۱۳۹۷
متوسط عملکرد (کیلوگرم در هر کندو) تولید عسل (کیلوگرم) تعداد (کلنی) نوع کندو
۴,۳۷ ۱۴۰۶۰۸۴ ۳۲۱۶۸۰ بومی
۱۰,۹۸ ۸۹۰۸۹۳۵۹ ۸۱۱۳۱۲۸ مدرن
۱۰,۷۳ ۹۰۴۹۵۴۴۳ ۸۴۳۴۸۰۸ جمع کل

نمودار شماره ۲- توزیع نسبی کندوهای کشور به تفکیک پنج استان برتر در سال ۱۳۹۷

توزیع نسبی کندوهای کشور به تفکیک پنج استان برتر در سال ۱۳۹۷

میزان تولید عسل

بر اساس نتایج حاصل در سال ۱۳۹۷، میزان تولید عسل در کشور ۹۰۴۹۵,۴ تن است که از این مقدار ۴,۸ درصد مربوط به کندوی مدرن و مابقی کندوی بومی بوده است.

در این سال استان آذربایجان غربی با ۲۲.۳درصد رتبه نخست کندو کشور را به خود اختصاص داده است و استان های آذربایجان شرقی با ۱۴.۷، فارس با ۸.۲، اردبیل با ۶.۴و مازندران با ۵.۶درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. کمترین تعداد کندو متعلق به استان‌های خراسان جنوبی با ۰.۱۹و سیستان و بلوچستان با ۰.۰۶درصد می‌باشد.

نمودار شماره ۳. توزیع نسبی میزان تولید عسل کشور به تفکیک پنج استان برتر در سال ۱۳۹۷

توزیع نسبی میزان تولید عسل کشور به تفکیک پنج استان برتر در سال ۱۳۹۷

میزان تولید سایر فرآورده‌های جانبی

بر اساس نتایج حاصل از سامانه جامع مدیریت داده‌های کشاورزی سال ۱۳۹۷، میزان تولید سایر فرآورده‌های جانبی در کشور ۱۶۵۴,۶ تن است که از این مقدار موم با ۸۸.۲ درصد در رتبه نخست میزان تولید سایر فرآورده‌های جانبی، گرده گل با ۷.۳۷، بره موم با ۴.۲۲ و ژل رویال با ۰.۲ درصد در رتبه‌های بعد قرار گرفته‌اند.

جدول ۳. میزان تولید ژل رویال، گرده گل، موم و بره موم کل کشور در سال۱۳۹۷

ژل رویال، گرده گل، موم و بره موم کل کشور در سال۱۳۹۷
جمع کل بره موم موم گرده گل ژل رویال
۱۶۵۴۶۰۶ ۶۹۸۹۱ ۱۴۵۹۳۷۰ ۱۲۱۹۹۴ ۳۳۵۱

در این سال استان مازندران با ۱۴.۶درصد رتبه نخست میزان تولید سایر فرآورده‌های جانبی کشور را به خود اختصاص داده است و استان‌های آذربایجان شرقی با ۱۲.۶، آذربایجان غربی با ۱۱.۷، فارس با ۶.۸ و اردبیل با ۶.۳ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. کمترین میزان تولید سایر فرآورده‌های جانبی متعلق به استان‌های یزد با ۰.۱۱ و سیستان و بلوچستان با ۰.۰۴ درصد می‌باشد.

نمودار شماره ۴- توزیع نسبی میزان تولید سایر فرآورده‌های جانبی کشور به تفکیک نوع فرآورده در سال ۱۳۹۷


نمودار شماره ۵- توزیع نسبی میزان تولید سایر فرآورده‌های جانبی کشور به تفکیک پنج استان برتر در سال ۱۳۹۷

توزیع نسبی میزان تولید سایر فرآورده‌های جانبی کشور به تفکیک پنج استان برتر در سال ۱۳۹۷

منبع:
tahlilbazaar.com/news/22513


وضعیت زنبورداری و تولید عسل در کشور بر اساس آخرین آمار

tahlilbazaar.com

بر اساس نتایج سرشماری در سال ۱۳۹۷، تعداد ۸۵۳۳۶ زنبورستان در کشور وجود دارد که جمعاً دارای ۸۴۳۴۸۰۸ کندوی زنبور عسل بوده و بالغ بر ۹۰۴۹۵ تن ...


صنعت زنبورداری و تولید عسل

parstoday.com

ایران یکی از 10 کشور فعال در زمینه زنبورداری، به لحاظ تعداد کلونی زنبور عسل و تولید عسل مرغوب، در جهان است. زنبورهای عسل یکی از مفیدترین، مولدترین و شگفت ...


تلخ و شیرین "زنبورداری" در قطب تولید عسل ایران

isna.ir

آذربایجان شرقی، قطب تولید عسل ایران بوده و زنبورداران بسیاری در حرفه پرورش زنبور عسل در این استان مشغول به کار هستند اما این شغل علاوه بر ...


امسال ۱۱۲ هزار تن عسل در کشور تولید می شود

irna.ir

مجری طرح توسعه زنبورداری کشور از برنامه تولید ۱۱۲ هزارتن عسل در کشور خبرداد و گفت: سال گذشته حدود ۹۰ هزار تن عسل در کشور


ﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺳﺮﺷﻤﺎري زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن 1397 در ﺳﺎل - وزارت جهاد کشاورزی

maj.ir

ﺗﻌﺪاد زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن، زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪه، زﻧﺒﻮردار ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ. و. اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ ( ... وﺿﻌﻴﺖ زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن. ﻫﺎ ... ﻛﻞ. ﻛﺸﻮر. ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮع ﻛﻨﺪو. در. ﺳﺎل. 1397. ﺟﺪول ﺷﻤﺎره. 1 - 1. ﻧﻮع ﻛﻨﺪو. ﺗﻌﺪاد. ( ﻛﻠﻨﻲ ). ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﺴﻞ.


وضعیت زنبورداری و تولید عسل در کشور بر اساس آخرین

ghatreh.com

بر اساس نتایج سرشماری در سال 1397، تعداد 85336 زنبورستان در کشور وجود دارد که جمعاً دارای 8434808 کندوی زنبور عسل بوده.


ترکیه با عسل ایرانی به بزرگ‌ترین صادرکننده عسل به اروپا

eghtesaad24.ir

هر زنبورداری برای ادامه تولید به ملکه با نژاد خوب نیاز دارد برای مثال در کشور چین زنبوردار تنها به نهاد مسئول کشاورزی می‌گوید چه تعداد ملکه برای چه ...


بررسي وضعيت اقتصادي صنعت زنبورداري

sid.ir

در مطالعه حاضر وضعيت اقتصادي صنعت زنبورداري در منطقه الموت و اثرات افزايش قيمت نهاده هاي توليدي شکر و موم تحت سناريوهاي مختلف بر ميزان توليد عسل قابي، ...


سیر تا پیاز تولید عسل/با زنبورداری میلیونر شوید

tasnimnews.com

کارآفرین زنبوردار در کشور در گلایه از مشکلات تولید گفت:متأسفانه هیچ ... به همین جهت با پس اندازی که داشتم توانستم 10 کلنی زنبور عسل تهیه کنم. ... بسیاری از زنبورداران سیروانی در چند سال اخیر به دلیل وضعیت آب و هوایی و عدم ...


کردستان 3 درصد عسل کشور را تولید می‌کند/ ظرفیت زنبورداری

kurdistan.irib.ir

کردستان ۳ درصد عسل کشور را تولید می‌کند/ ظرفیت زنبورداری استان ۳ برابر ... مقاومتی اشاره کرد و افزود: ظرفیت استان در بحث زنبورداری ۲ تا ۳ برابر وضعیت ...

دیدگاه خود را بیان کنید
Code Image